Sjøbodteatret
Sjøbodteatrets barne- og ungdomsgruppe har holdt på siden 1984 og driver teaterskole for over 80 barn og unge i alderen 10-18 år.

SJØBODTEATRETS BARNE- OG UNGDOMSGRUPPE har holdt på siden 1984 og driver teaterskole for over 80 barn og unge i alderen 10-18 år, fordelt på fire grupper og en «Nesten voksen- gruppe».

Vil du være med i Sjøbodteatret? Det er stor teaterinteresse blant barn og unge i vårt distrikt, og for de aller fleste er det slik at når de først har begynt i Sjøbodteatret, så fortsetter de til de er ferdig med videregående og reiser til andre steder for utdanning og arbeid. Teaterbasillen er heftig og teatermiljøet er godt. Kanskje du også har lyst til å spille teater? Aldersgruppene i barne- og ungdomsgruppene i Sjøbodteatret er fra 10–18 år. Vi har for tiden fire ordinære teatergrupper. Gruppene avslutter som regel teateråret på våren med en offentlig forestilling. Vi tar opp nye medlemmer i begynnelsen av juni hvert år, og du vil få vite om du har fått plass i teatret før skolens sommerferie. Påmeliding kan sendes inn hele året. Under finner du et påmeldingsskjema som du kan laste ned, fylle ut og sende til oss.

PÅMELDINGSKJEMA: Påmeldingsskjema 2021-2022.
Last ned dette MS Word-dokumentet, fyll ut med informasjonen om deg og send på e-post til astrid@sjobodteatret.no.

NESTEN VOKSEN Sjøbodteatret har også en gruppe for voksne, som kaller seg «Nesten Voksen». Her kan du begynne fra du er ferdig med videregående. Det er ingen øvre aldersgrense. Medlemmene i Nesten Voksen har ansvar for alle sider ved produksjonen – her er det ingen foreldre som tar seg av scenografi, kostymer og slikt … Kontaktperson for «Nesten Voksen» er Alexander J. L. S. Olafsen
(e-post alexander_jls.olafsen@hotmail.com, mob: 406 01 138).

SJØBODTEATRETS «HISTORIE» Last ned dokumentet Repertoarliste Sjøbodteatret August 2020 og les om alt vi har gjort gjennom alle disse årene.

Forestillingsarkiv