i-Vi

En håpefull generasjon som står på grensen til det som kalles voksen.
«i-Vi» er et stykke til alle, som får oss til å tenke, og snakke sammen. Hva bryr du deg om? Hvem er vi? Hvem er jeg?