Papirhusets historie

Papirhuset Teater ble åpnet i november 1991 og har en lang og flott historie gjennom mer enn 25 år. Denne historien har mange vært en del av, både fra scenen og fra salen.

Papirhuset Teater ligger i lokalene til tidligere AS Tønsberg Papirindustri. Denne bedriften ble konstituert 7. mars 1898, og produserte papirposer og konvolutter. Bedriften vokste raskt til å bli like stor som alle svenske og danske konvoluttfabrikker til sammen. På begynnelsen av 1900-tallet var arbeidsstyrken på ca. 140, hovedsakelig kvinner. I 1905 produserte AS Tønsberg Papirindustri også alle konvoluttene til avstemningen om Norge skulle forbli i union med Sverige.

I 1986 blir Tønsberg Papirindustri kjøpt av Dreyer Aktieselskap og i 1988 blir de et datterselskap av Bong Fabrikker AB. Bedriften flytter da fra Tønsberg sentrum til nytt bygg på Vear.

I flere år stod lokalet tomt, frem til noen lokale teaterentusiaster, blandt annet fra Sjøbodteatret, Thesbiteatret og Lattergal, øynet en mulighet for et høyst tiltrengt teaterhus. De fikk råbygget i gave av Tønsberg kommune. Gjennom lånefinansiering og utallige godt organiserte dugnader for å sette huset i stand, kunne dørene til Papirhuset Teater åpne og huset tas i bruk i 1991.

Våren 2014 møttes Stiftelsen Papirhuset og Teater Ibsen for å diskutere muligheter for et samarbeid. Dette ble starten på arbeidet med å lage en samarbeidsavtale mellom Teater Ibsen og Stiftelsen Papirhuset om å etablere et produksjonssenter for profesjonell scenekunst for barn og unge. Denne ble signert i desember 2014. En viktig del av avtalen er Teater Ibsens årlige økonomiske bidrag til Papirhuset. Dette bidraget muliggjorde kjøp av tilleggslokaler på ca. 203 m2 over 2 etasjer. Disse tilleggslokalene stod klare på våren 2016.