VERKSTED I HANSKEDUKKEMAKING

Verksted for studenter og profesjonelle figurmakere, rekvisittører og scenografer. Tatjana Zaitzow og Agnes Mowbray Schou vil jobbe med hanskedukkenes grunnform og med hva som er god tilpasning til figurspillerens hånd.