Utlendingen

Tematikken er aktuell for mange: Outsideren, den som står utenfor, det fremmede. Hvordan forholder vi oss til det?