Tore Linnè Eriksen

Tore Linnè Eriksen: Afrika Solidaritetsarbeid – myter og historie. Refleksjoner på 30-åsdagen for Mandelas løslatelse