Sverre Lodgaard

Realpolitikk og idealisme - internasjonal solidaritet på norsk. Sverre Lodgaard er statsviter av utdanning, og en skikkelig nestor i Norge hva gjelder utenrikspolitikk