Sam Shepard: Action, Røde Kors og Morderskalle

Thesbiteateret viser to énaktere og én monolog av den anerkjente dramatikeren Sam Shepard. Hans dramatikk ble første gang iscenesatt av Thesbiteateret i 1978. De ble dermed de første i Norge til å sette opp Sam Shepard.