Pop-up papirteater og verksted: Gullfisken

BLI MED Å LAGE PAPIRTEATER OM GULLFISKEN! VERKSTEDET PASSER FOR BARN I ALLE ALDRE I FØLGE MED EN VOKSEN.