Pål Nesse

Pål Nesse, Flyktninghjelpen, innleder til diskusjon om Push-faktorene som er årsak til vår tids folkevandringer