Man er først og fremst menneske

En dokumentarforestilling som speiler refleksjoner i møtet med tre informanter som ble utsatt for overgrep i barne og ungdomsårene