Måken

Måken av Anton Tsjekhov spilles av avgangselevene ved Slottsfjellet videregående steinerskole.