Jungelboken

Musikalen handler om Mowgli, og hvordan de forskjellige dyrene i jungelen forholder seg til at ulveflokken oppdrar et menneskebarn i jungelen. Er han farlig? Kan han spises? Eller hvordan skal han passes på? Hva må han lære, eller hva kan han lære bort? Og det største dilemmaet: Hører han egentlig til her, eller bør han føres tilbake til sitt eget folk?