Innbydelsen

Flere damer møtes i en gjenforeningsfest for Husmorskolen. Det er 50 års jubileum og det skal feires med brask og bram