informasjon i forbindelse med korona

Papirhuset Teater følger FHIs rettningslinjer i forhold til smittevern