informasjon i forbindelse med korona-utbruddet

Med bakgrunn i den siste tids utvikling kan Papirhuset Teater så smått begynne å åpne dørene.