informasjon i forbindelse med korona-utbruddet

Med bakgrunn i den siste tids utvikling i spredningen av Koronaviruset har Papirhuset Teater besluttet å sette sine aktiviteter på vent til og med påske