informasjon i forbindelse med korona-utbruddet

Papirhuset Teater følger FHIs rettningslinjer i forhold til smittevern