Hva Nå?

- et sorgmuntert møte med pensjonistlivet. 
Det starter med hovedpersonens siste dag på jobben og avdelingslederens hastige tale om lang og tro tjeneste, bla bla og takk for nå! De andre skynder seg tilbake til arbeidet, mens hovedpersonen står igjen som et spørsmålstegn; Hva nå?