Harald Bøckman: Er det mulig å forstå Kina?

Denne kvelden kommer den kjente Kina-kjenneren og historikeren Harald Bøckman på besøk. Han vil innlede til drøftelse og refleksjon under overskriften: Hvordan forstå Kinas geopolitiske ambisjoner og reaksjon på Nancy Pelosis besøk til Taiwan?