En verden i bevegelse: Ottar Hellevik

Ottar Hellevik vil innlede om «På vei mot et bedre samfunn? Hva tenker folk flest i følge intervjuundersøkelsen Norsk Monitor.» Her vil blant annet folks holdninger til innvandring og bistand bli drøftet.