En verden i bevegelse: Marianne Dahl

Hvordan fjerne en diktator? Om ikke-voldelig mobilisering, strategiske valg og potensiale for å bryte opp autoritære strukturer. Marianne Dahl er en norsk statsviter med massemobilisering og autoritære regimer som sitt spesialfelt.