En verden i bevegelse: Erik Fosse

Erik Fosse vil snakke om situasjonen på Gaza og mulige handlingsalternativer for solidaritet. Som kjent dro han i spissen for et norsk legeteam inn på Gaza for kort tid siden.