En verden i bevegelse: Bent Endresen

Bent Endresen fra "Forsvar Folkeretten" kommer til Papirhuset og vil innlede om "Gaza og folkeretten". Den internasjonale domstolen (ICJ) har bedt Israel om å rapportere innen en måned (rundt 1. mars) om hvilke tiltak landet vil iverksette for å forhindre folkemord.