Dramatisk Sofa

"Dramatisk sofa" er en sosial og faglig arena i regi av NDF, der dramatikere og manusforfattere inviteres til sofaen for å snakke om interessante prosjekter og temaer.