Arne Overrein

Vi har denne gangen fått pensjonert dosent ved Universitet i Tromsø, Arne Overrein til å innlede om Russland og vårt forhold til naboen i øst