Arne Johan Vetlesen

Filosof Arne Johan Vetlesen vil si noe om pandemien og det grønne skiftet. Han vil kommentere hva det vil innebære å vende tilbake til normalen, slik mange ønsker, både politikere og vanlige folk.