Arild R. Øyen

AFRIKA – utvikling og solidaritet
Samtale med tidligere ambassadør Arild R. Øyen om utviklingen i Afrika.