Lattergal
"Lattergal er navnet på revyensemblet til oss fire gutta, det må være klart. I mindre sammenheng har vi kalt oss Bøyesen Brothers & The Fat Men (Ole var tjukkere før). Hoys har vi aldri kalt oss, men andre gjør det".

«Lattergal er navnet på revyensemblet til oss fire gutta, det må være klart. I mindre sammenheng har vi kalt oss Bøyesen Brothers & The Fat Men (Ole var tjukkere før). Hoys har vi aldri kalt oss, men andre gjør det». Ordet dukket opp allerede i vår aller første revy i 1988. I en sketsj med Ole-Kristian og Tom brukte sistnevnte ordet Hoys. Hva det betyr? Det betyr Hei. Det er faktisk Lattergals måte å si hei på. Uttalelsen er håjs, og man kan også si Hoys’ern.»

Lattergals nettsted finner du på hoys.no

Forestillingsarkiv